Kjøps- og bruksbetingelser

Opprettet 22 Desember, 2022 | 1,690 visninger | 2 minutter lest

QR-kode.no (en del av ISHOP AS) utvikler, driver og leverer ulike tjenester innen blant annet opprettelse, design, administrasjon, optimalisering, skanning og analyse av QR-koder, vCards, (mobile) nettsteder og relaterte verktøy og rådgivningstjenester for sine kunder (heretter referert til som «Bruker» eller «Brukere»). Med disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter referert til som «T&C») ønsker QR-kode.no å sikre et transparent forretningsforhold med brukeren, men også beskytte QR-kode.no mot ondsinnet bruk. Ved å godta T&C, godtar du også våre personvernerklæring i den versjonen som gjelder på tidspunktet for inngåelsen av avtalen. 


Vilkårene trer i kraft fra: 12.12.2022.


1. Omfanget av denne avtalen

Omfanget av avtalen er bruken av den respektive spesifikt avtalte tjenesten, som beskrevet i de respektive konkrete tjenesteseksjonene gitt av QR-kode.no til brukeren mot betaling eller gratis.


Disse T&C regulerer alle henviste til T&C kontraktsforhold mellom QR-kode.no og brukeren (heretter referert til som «Avtalen»). Dette gjelder uavhengig av om erklæringer, innlogging, registrering, kontraktsinngåelse, tjeneste eller mottak av tjenester skjer i eller utenfor Norge.


2. Inngåelse av avtale

Presentasjonen av tjenester på nettsidene til QR-kode.no representerer ikke et juridisk bindende tilbud fra QR-kode.no, men en ikke-bindende invitasjon til brukeren om å gi et tilsvarende tilbud. Prosessene og tekniske trinnene som fører til et bindende tilbud fra Brukeren vil bli forklart i de respektive konkrete tjenestedelene.


Før innsending av det respektive juridisk bindende tilbudet av brukeren, en eksplisitt bekreftelse fra brukeren om at brukeren har lest og akseptert vilkårene, samt – i tilfelle av en forbruker (dvs. privat, ikke-kommersiell) bruker – tilbakekallingsinstruksjonene ved å klikke på den respektive avmerkingsboksen er nødvendig. Før innsending av et bindende tilbud eller registrering ved å klikke på den respektive knappen, kan brukeren kontrollere og korrigere dataene om nødvendig.


Ved innsending av det bindende tilbudet eller registreringen av brukeren, uten unødig forsinkelse sender QR-kode.no en e-post til e-postadressen oppgitt av brukeren. Denne e-posten er en bekreftelse på mottak av tilbudet, men utgjør ikke aksept av tilbudet, med mindre det er uttrykkelig erklært som sådan av QR-kode.no. Brukeren skal sørge for at e-postadressen oppgitt av brukeren er korrekt og at e-poster sendt av QR-kode.no vil bli mottatt og ikke blokkeres eller lignende.


En avtale inngås først etter at QR-kode.no aksepterer brukerens tilbud gjennom en aksepterklæring. QR-kode.no aksepterer tilbudet gitt av brukeren innen én (1) uke enten ved eksplisitt aksept i det minste i tekstform, en ordrebekreftelse via e-post sendt til brukeren av QR-kode.no, ved levering av tjenestene eller ved å starte levering av de kontraktsmessige tjenestene, i tilfelle kontinuerlige forpliktelser eller hvis tjenestene er kontraktsmessig avtalt å leveres i to eller flere deler.


3. Tjenester

3.1 Generelt
Tjenestene til QR-kode.no kan generelt brukes til private og kommersielle formål, med mindre det er uttrykkelig angitt i den respektive tjenesten at privat eller kommersiell bruk er tillatt utelukkende. QR-kode.nos mål er å gi brukerne en kontinuerlig tilgjengelighet og en feilfri funksjonalitet til tjenestene som tilbys. Likevel kan QR-kode.no begrense eller stenge tjenester og/eller systemer i rimelig grad i lavtrafikktider for vedlikehold eller ytelsesoptimalisering. Utover dette har QR-kode.no rett til å avslutte tjenestene fullstendig etter forhåndsvarsel.


3.2 Konto

Som registrert bruker kan du opprette og bruke en konto i samsvar med retningslinjene for akseptabel bruk.


Brukeren samtykker i å gi nøyaktig og fullstendig informasjon ved registrering og under forholdet, ved å holde denne informasjonen alltid oppdatert.


Brukeren må ikke avsløre noen kontoinformasjon til noen tredjepart, inkludert passordet. Brukeren er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten.

Oppdatert på 22 Desember, 2022