API Dokumentasjon

Dette er dokumentasjonen for de tilgjengelige API-endepunktene, som er bygget rundt REST-arkitekturen. Alle API-endepunktene vil returnere et JSON-svar med de standard HTTP-responskodene og trenger en Bearer-autentisering via en API-nøkkel

Autentisering

Alle API-endepunktene krever en API-nøkkel sendt av Bearer Authentication-metoden

curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Bruker
Lenker
Lenkestatistikk
Prosjekter
Piksler
Startsider
QR-koder
Signaturer
Data
Egendefinerte domener
Lag
Teammedlemmer
Lagmedlem
Betalinger
Logger