Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser udgør sammen med privatlivs- og cookiepolitikken den juridiske ramme for brugen af QR-kode.no hjemmesiden.

1. Introduktion og oplysninger om QR-Kode.no

Tjenesten QR-kode.no (herefter benævnt "Hjemmesiden") ejes af virksomheden ISHOP AS (herefter benævnt "QR-Kode.no"), en virksomhed etableret i overensstemmelse med norsk lov.

ISHOP AS (Afd. QR-Kode.no), Langgata 18, 4306 Sandnes, Norge

QR-Kode.no stiller Hjemmesiden til rådighed for dig, så du kan lære os bedre at kende, bruge de tjenester, vi tilbyder, og hvis du ønsker det, kontakte og eventuelt indgå en aftale med os.

2. Formål og anvendelsesområde for Brugsbetingelserne

Disse Brugsbetingelser vil være tilgængelige for dig på hjemmesiden på engelsk, norsk, spansk, fransk, tysk, italiensk og spansk, så du kan konsultere, gemme eller udskrive dem til enhver tid og efter eget ønske.

For at vide mere om behandlingen QR-Kode.no udfører af dine personlige data, se venligst vores Privatlivs- og Cookiepolitik Begge politikker vil også være tilgængelige for dig på norsk, engelsk, spansk, fransk, tysk og italiensk, så du kan konsultere, arkivere eller udskrive dem til enhver tid. QR-Kode.no bruger tredjepartscookies på hjemmesiden.

For at finde ud af mere om typen af cookies, der anvendes på hjemmesiden https://qr-kode.no, deres formål og hvordan du kan konfigurere din browser, i tilfælde af at du ikke ønsker, at vi bruger disse cookies, se venligst vores side, der forklarer vores Cookiepolitik

Både Brugsbetingelserne og Privatlivs- og Cookiepolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler, herunder Lov 34/2002 om Tjenester i Informationssamfundet og Elektronisk Handel og Forordning (EU) 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger og om ophævelse af Direktiv 95/46/EF.

3. Adgang til hjemmesiden og accept

Adgang til hjemmesiden er gratis, bortset fra den del, der vedrører omkostningerne ved forbindelsen via telekommunikationsnetværket leveret af den internetudbyder, du har indgået aftale med.

Du kan frit browse hjemmesiden og få adgang til den så mange gange, du ønsker. For at få adgang til og navigere på hjemmesiden behøver du ikke at registrere dig, medmindre du ønsker at bestille en tjeneste.

Brugen af hjemmesiden giver dig mulighed for at få adgang til og navigere på hjemmesiden

Brugen af hjemmesiden giver dig status som bruger af hjemmesiden (herefter benævnt som "Bruger") og indebærer din fulde og ubetingede accept af disse Brugsbetingelser, samt hjemmesidens Privatlivspolitik og Cookiepolitik.

Desuden accepterer du ikke at bruge tjenesten til ulovlige formål. Ved at få adgang til og browse hjemmesiden erklærer du under eget ansvar, at du er myndig og har den nødvendige juridiske kapacitet til at få adgang til og bruge hjemmesiden, og også erklærer, at du fuldt ud forstår og accepterer disse Brugsbetingelser uden forbehold.

På den anden side informerer du os om, at du har læst, forstået og accepteret disse Brugsbetingelser.

På den anden side informerer vi dig om, at af juridiske årsager arkiverer vi de elektroniske dokumenter, hvor køb formaliseres. Du kan få adgang til disse dokumenter til enhver tid ved at anmode om dem på hei@qr-kode.no

4. Brugsbetingelser for hjemmesiden

Brugeren forpligter sig til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser, gældende lov og i god tro. Dermed vil brugeren svare over for QR-Kode.no og eventuelle tredjeparter for skader og tab som følge af brugen af hjemmesiden i strid med disse vilkår, lovgivning og god tro.

5. Beskrivelse af tjenesten

Gennem tjenesten giver QR-Kode.no mulighed for abonnement på tjenesten for at udføre oprettelse af QR-koder og analyse.

Sproget i kontrakten mellem QR-Kode.no og køberen vil være det fra køberens oprindelsesland.

Købsprocessen i online-tjenesten vil være som følger:

 • Du skal registrere dig på hjemmesiden med et brugernavn og adgangskode.
  Ved registreringstidspunktet starter tjenesten med gratis medlemskab i en periode på 365 dage.
 • Når denne periode er udløbet, vil din konto blive begrænset, og du skal enten forlænge dit gratis medlemskab for yderligere 365 dage eller abonnere på et af vores betalte medlemskaber.
 • Efter købet af tjenesten vil brugeren have et administrationspanel, hvor de vil finde:
  a) En sektion med listen over alle oprettede QR-koder med mulighed for at redigere, slette eller tjekke detaljerne.
  b) En "Mit medlemskab" sektion for at se fakturaer og eventuelt annullere abonnementet.
  c) En analyse sektion med statistikker for dine QR-koder
  d) En "Min konto" sektion for at kunne ændre kontoindstillinger.

Når købet af tjenesten er fuldført, vil det blive bekræftet ved at sende en e-mail, inden for maksimalt 24 timer, til den adresse, du har angivet. Det vil angive tjenesten, hvordan man afmelder, beløbet, gældende skatter, betalingsmetoden og de gældende vilkår og betingelser.

5.1 Abonnement

Abonnementet på tjenesten varierer afhængigt af den valgte plan og vil automatisk forny for samme periode, indtil det opsiges. Medmindre du annullerer dit abonnement, giver du os tilladelse til at opkræve det tilsvarende årlige abonnementsgebyr på din betalingsmetode.

Du kan til enhver tid opsige abonnementet på tjenesten, og du vil fortsat have adgang til din konto indtil slutningen af din faktureringsperiode.

I det omfang det er tilladt ved lov, er betalinger ikke refunderbare, og vi yder ikke refusioner eller kreditter for delvise årlige abonnementsperioder.

6. Pris og merværdiafgift (MOMS)

Priserne på de produkter, der tilbydes på QR-Kode.no, er angivet i norske kroner (NOK), euro (EUR) eller amerikanske dollars (USD), og merværdiafgift (MOMS) gældende på købstidspunktet er ikke inkluderet i de angivne priser.

I nogle tilfælde kan du være fritaget for eller underlagt MOMS afhængigt af dit bopælsland eller den betingelse, under hvilken du handler. Af denne grund kan den endelige pris på din ordre i nogle tilfælde ændre sig fra det viste.

7. Betalingsmetoder

Onlinebetaling for den købte tjeneste kan foretages via Vipps, faktura, kredit- eller betalingskort. I denne forbindelse informerer QR-Kode.no indehavere af kredit- og betalingskort om, at transaktioner i onlinebutikken udføres gennem en sikker betalingsgateway ved brug af SSL-teknologi for at garantere sikkerheden af dataoverførsel.

8. Fortrydelsesret og refusioner

8.1. Fortrydelsesret

I betragtning af typen af produkt markedsført i vores online-tjeneste, software i digitalt format af QR, vil fortrydelsesretten ikke være gældende i henhold til artikel 103, bogstav m) i den kongelige lovgivningsdekret 1/2007, af 16. november, der godkender den reviderede tekst af den generelle lov om forbruger- og brugerbeskyttelse og andre supplerende love.

8.2. Refusioner

Afhængigt af den plan, der er valgt af brugeren, vil de beløb, der er betalt af brugeren, og i det omfang det er tilladt ved lov, ikke være refunderbare.

Den indgåede tjeneste kan ikke overdrages eller overføres til andre brugere af tjenesten. I alle tilfælde kan brugeren gøre brug af den indgåede tjeneste indtil slutningen af den aftalte periode.

9. Tjenestens gyldighed

Tjenesterne, der tilbydes i tjenesten, og deres priser, vil være tilgængelige for køb, så længe de er i kataloget over tjenester, der vises gennem denne hjemmeside.

I alle tilfælde forbeholder QR-Kode.no sig retten til at foretage de ændringer, det finder passende for tjenesten, med mulighed for at opdatere produkter og tjenester afhængigt af markedet.

 • QR-Kode.no forbeholder sig retten til at ændre priser uden forudgående varsel.

Vi informerer dig om, at på trods af opdateringerne foretaget til tjenestens priser, kunne de indeholde fejl. Vi vil straks rette eventuelle fejl, der vises, men de vil ikke være bindende for tjenesten.

10. Sikkerhed

Som nævnt ovenfor foretages hele købsprocessen samt overførslen af dine personlige data og betalingssystemer på en sikker side og på krypteret vis gennem SSL-protokollen.

Vi garanterer sikkerheden af tjenesten i henhold til den nuværende teknologiske viden. QR-Kode.no kan dog ikke garantere den fulde fremtidige sikkerhed for tjenesten. I alle tilfælde lover vi at korrigere og implementere passende korrektive foranstaltninger for at afhjælpe en mulig sikkerhedsbrud så hurtigt som muligt.

Du accepterer at underrette QR-Kode.no øjeblikkeligt og via e-mail hei@qr-kode.no om enhver situation, der kan føre til identitetsforfalskning af en bruger.

11. Ændringer og ugyldighed

Vi kan opdatere vilkårene og betingelserne for tjenesten i fremtiden samt funktioner og funktionalitet for selve tjenesten. Vi vil informere dig om ændringerne til Vilkårene og Betingelserne ved at placere en meddelelse på et fremtrædende sted på vores hjemmeside og/eller via e-mail.

Hvis nogen klausul inkluderet i disse Vilkår og Betingelser erklæres helt eller delvist ugyldig eller ineffektiv, vil det kun påvirke den nævnte bestemmelse eller den del af den, der er ugyldig eller ineffektiv.

12. Immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er underlagt beskyttelse i henhold til de gældende nationale regler om immaterielle og/eller industrielle ejendomsrettigheder samt de internationale konventioner, der er gældende for sådanne sager.

QR-Kode.no ejer eller har juridisk licens til alle immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og dens indhold. Enhver form for reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, transformation, tilgængeliggørelse og generelt enhver anden form for udnyttelse, uanset om det er til kommercielle formål eller ej, af hjemmesiden eller indholdet, uden forudgående tilladelse fra QR-Kode.no, er udtrykkeligt forbudt.

Det er udtrykkeligt forbudt at slette identificerende data for QR-Kode.no som ejer af rettighederne til immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden eller indholdet.

13. Ansvar og garantier

Brugeren skal bruge hjemmesiden og indholdet i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Brugsbetingelser, gældende lov og god tro.

Enhver brug af hjemmesiden eller indholdet, der er i strid med disse Generelle Vilkår, loven eller god tro, er udtrykkeligt forbudt, uanset om en sådan brug har et økonomisk formål eller ej.

Brugeren vil være ansvarlig for enhver skade eller tab, som QR-Kode.no eller enhver tredjepart lider som følge af enhver direkte eller indirekte brug, som brugeren gør af hjemmesiden eller indholdet, der er i strid med disse Vilkår, loven, moral, offentlig orden eller god tro.

14. Links

Hjemmesider, platforme, fora, chats, blogs eller eksterne sociale netværk, der linker eller linker til hjemmesiden, skal tydeligt informere om, at de ikke er autoriseret eller overvåget af QR-Kode.no, og at nævnte link eller link ikke indebærer, antyder eller indebærer en tilknytning eller samarbejde af nogen art mellem QR-Kode.no og hjemmesider, platforme, fora, chats, blogs eller eksterne sociale netværk, der linker eller linker til hjemmesiden.

15. Håndtering af data

Som angivet i Privatlivspolitikken, forpligter QR-Kode.no sig til at anvende brugerdataene, respektere deres fortrolighed og bruge dem i overensstemmelse med formålet med behandlingen, samt at overholde sin forpligtelse til at opbevare dem og tilpasse alle foranstaltninger for at undgå ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

16. Varighed og ændringer i Brugsbetingelserne

Disse Brugsbetingelser vil forblive i kraft, så længe de udstilles til brugerne, således at så snart de helt eller delvist ændres eller opdateres, vil disse Brugsbetingelser ophøre med at være i kraft, og de nye Brugsbetingelser vil være dem, der vil styre brugen af hjemmesiden.

17. Generelt

Under ingen omstændigheder må manglende udøvelse af dine rettigheder fra QR-Kode.no fortolkes som et frasigelse af dem.

18. Kundeservice

For enhver afklaring, hændelse eller krav kan du kontakte os via:

ISHOP AS (Afd. QR-Kode.no)
Langgata 18
4306 Sandnes
Norge

Email: hei@qr-kode.no

Prøv vores QR-kodegenerator gratis i dag

Tusindvis af brugere og virksomheder i Danmark er allerede begyndt at skabe fantastiske QR-koder. Er du klar?