Villkor och bestämmelser

Dessa villkor, tillsammans med policyn för integritet och cookies, utgör den rättsliga ramen för användningen av webbplatsen QR-Kode.no.

1. Introduktion och data om QR-Kode.no

Webbplatsen https://qr-kode.no (hädanefter kallad "Webbplatsen") ägs av företaget ISHOP AS (nedan kallat "QR-Kode.no"), ett företag etablerat i enlighet med norsk lag.

ISHOP AS (Avd. QR-Kode.no), Langgata 18, 4306 Sandnes, Norge

QR-Kode.no gör webbplatsen tillgänglig för dig så att du kan lära känna oss bättre, använda de tjänster vi erbjuder och, om du så önskar, kontakta och eventuellt ingå ett avtal med oss.

2. Användarvillkorens syfte och omfattning

Dessa användarvillkor kommer att finnas tillgängliga för dig på webbplatsen på engelska, norska, spanska, franska, tyska, italienska och spanska så att du kan konsultera, spara eller skriva ut dem när som helst och när det passar dig.

För att veta mer om behandlingen QR-Kode.no utför av dina personuppgifter, se vår Sekretess och cookiepolicy. Båda policyerna kommer också att vara tillgängliga för dig på norska, engelska, spanska, franska, tyska och italienska så att du kan konsultera, arkivera eller skriva ut dem när som helst. QR-Kode.no använder cookies från tredje part på webbplatsen.

.

För att ta reda på mer om vilken typ av cookies som används på webbplatsen https://qr-kode.no, deras syfte och hur du kan konfigurera din webbläsare om du inte vill att vi ska använda dessa cookies, se vår sida förklarar vår cookiepolicy.

Både användarvillkoren och sekretess- och cookiepolicyn har utarbetats i enlighet med tillämpliga bestämmelser, inklusive lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och Europaparlamentets och Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 Rådet av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

3. Tillgång till webbplatsen och acceptans

Åtkomst till webbplatsen är gratis, förutom den del som är relaterad till kostnaden för anslutningen via telekommunikationsnätverket som tillhandahålls av den Internetleverantör som du har avtalat med.

Du kan fritt surfa på webbplatsen och komma åt den så många gånger du vill. För att komma åt och navigera på webbplatsen behöver du inte registrera dig, såvida du inte vill hyra en tjänst.

Användningen av webbplatsen ger dig möjlighet att komma åt och navigera på webbplatsen.

Användningen av webbplatsen ger dig status som användare av webbplatsen (hädanefter kallad "användare") och förutsätter ditt fullständiga och ovillkorliga godkännande av dessa användarvillkor, såväl som sekretesspolicyn och cookiepolicyn för Webbplats.

Dessutom samtycker du till att inte använda tjänsten för olagliga ändamål. Genom att gå in på och surfa på webbplatsen förklarar du på eget ansvar att du är myndig och att du har den nödvändiga juridiska kapaciteten för att få tillgång till och använda webbplatsen, och förklarar även att du helt förstår och accepterar dessa användarvillkor utan förbehåll.

Å andra sidan informerar du oss om att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

Å andra sidan informerar vi dig om att vi av juridiska skäl arkiverar de elektroniska dokumenten där köp formaliseras. Du kan komma åt dessa dokument när som helst genom att begära dem på hei@qr-kode.no.

4. Användarvillkor för webbplatsen

Användaren åtar sig att använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor, tillämplig lag och god tro. Således kommer Användaren att svara QR-Kode.no och eventuella tredje parter för skador och förluster som uppstår på grund av användningen av webbplatsen i strid med dessa villkor, lagstiftning och god tro.

5. Beskrivning av tjänsten

Genom Tjänsten tillåter QR-Kode.no prenumeration på Tjänsten för att skapa QR-koder och analyser.

Språket i avtalet mellan QR-Kode.no och köparen kommer att vara ursprungslandet.

Köpprocessen i onlinetjänsten kommer att vara följande:

 • Du måste registrera dig på webbplatsen med ett användarnamn och lösenord.
  Vid registreringstillfället kommer tjänsten att börja med gratis medlemskap för en period på 365 dagar.
 • När denna period har löpt ut kommer ditt konto att begränsas och du måste antingen förlänga ditt kostnadsfria medlemskap med ytterligare 365 dagar eller prenumerera på en av våra betalda medlemskap.
 • Efter att ha köpt tjänsten kommer användaren att ha en administrationspanel där de hittar:
  a) En sektion med listan över alla QR-koder som skapats med möjlighet att redigera, ta bort eller kontrollera detaljerna.
  b) En "Mitt medlemskap"-sektion för att se fakturorna och eventuellt avbryta prenumerationen.
  c) En analyssektion med statistiken för din QR-kod.
  d) En "Mitt konto"-sektion för att kunna ändra kontoinställningar.

När köpet av tjänsten är slutfört kommer den att bekräftas genom att skicka ett e-postmeddelande, inom högst 24 timmar, till den adress du har angett. Det kommer att ange tjänsten, hur du avbryter prenumerationen, beloppet, tillämpliga skatter, betalningsmetod och tillämpliga villkor.

5.1 Prenumeration

Tjänsteabonnemanget varierar beroende på vald plan och kommer automatiskt att förnyas för samma period tills dess upphörande. Såvida du inte säger upp din prenumeration godkänner du oss att debitera motsvarande årliga prenumerationsavgift från din betalningsmetod.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på tjänsten och du kommer att fortsätta att ha åtkomst till ditt konto till slutet av din faktureringsperiod.

I den utsträckning lagen tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger inga återbetalningar eller krediter för partiella årsprenumerationsperioder.

6. Pris och mervärdesskatt (moms)

Priserna på produkterna som erbjuds på QR-Kode.no är angivna i norska kronor (NOK), euro (EUR) eller amerikanska dollar (USD), och mervärdesskatt (moms) som gäller vid köptillfället är inte ingår i de angivna priserna.

I vissa fall kan du eller inte vara befriad från eller omfattas av moms beroende på ditt hemland eller villkoren under vilka du handlar. Av denna anledning kan det slutliga priset på din beställning i vissa fall ändras från det som visas.

7. Betalningsmetoder

Onlinebetalning för den köpta tjänsten kan göras med Vipps, faktura, kredit- eller betalkort. I detta avseende informerar QR-Kode.no kredit- och betalkortsinnehavare om att transaktioner i onlinebutiken utförs genom en säker betalningsgateway, med hjälp av SSL-teknik för att garantera säkerheten för dataöverföring.

8. Ångerrätt och återbetalningar

8.1. Ångerrätt

Med tanke på den typ av produkt som marknadsförs i vår onlinetjänst, programvara i digitalt format QR, kommer ångerrätten inte att vara tillämplig enligt artikel 103, bokstav m) i kungligt lagdekret 1/ 2007, den 16 november, som godkänner den reviderade texten i den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar.

8.2. Återbetalningar

Beroende på vilken plan som användaren valt, kommer de belopp som användaren har betalat och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag inte att kunna återbetalas.

Den avtalade tjänsten kan inte tilldelas eller överföras till andra användare av tjänsten. I alla fall kan användaren använda den avtalade tjänsten fram till slutet av den avtalade perioden.

9. Tjänstens giltighet

Tjänsterna som erbjuds i Tjänsten och deras priser kommer att vara tillgängliga för köp så länge de finns i katalogen över tjänster som visas via denna webbplats.

I alla fall förbehåller sig QR-Kode.no rätten att göra ändringar som den anser lämpliga för Tjänsten, med möjlighet att uppdatera produkter och tjänster beroende på marknad.

 • QR- Kode.no förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående meddelande.

Vi informerar dig om att trots de uppdateringar som gjorts av Tjänstens priser kan de innehålla fel. Vi kommer omedelbart att korrigera eventuella fel som dyker upp, men de är inte bindande för tjänsten.

10. Säkerhet

Som nämnts ovan utförs hela köpprocessen, såväl som överföringen av dina personuppgifter och betalningssystem, på en säker sida och på ett krypterat sätt genom SSL-protokollet.

Vi garantera tjänstens säkerhet enligt aktuell teknisk kunskap. QR-Kode.no kan dock inte garantera tjänstens fulla framtida säkerhet. I alla fall lovar vi att korrigera och implementera lämpliga korrigerande åtgärder för att åtgärda ett eventuellt säkerhetsbrott så snart som möjligt.

Du samtycker till att meddela QR-Kode.no, omedelbart och via e-post hei@qr-kode.no om någon situation som kan leda till identitetsförfalskning av en användare.

11. Ändringar och ogiltighet

Vi kan komma att uppdatera villkoren för tjänsten i framtiden, såväl som funktionerna och funktionaliteten för själva tjänsten. Vi kommer att informera dig om ändringarna av villkoren genom att placera ett meddelande på en framträdande plats på vår webbplats och/eller via e-post.

Om någon klausul som ingår i dessa villkor deklareras, i sin helhet. eller delvis, ogiltigt eller ineffektivt, kommer det bara att påverka nämnda bestämmelse eller den del av det som är ogiltigt eller ineffektivt.

12. Immateriella och industriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll är föremål för skydd enligt tillämpliga nationella bestämmelser om immateriell och/eller industriell äganderätt, samt enligt internationella konventioner som är tillämpliga på sådana frågor.

QR-Kode.no äger eller har juridiskt licensierat alla immateriella och industriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll. Varje form av reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, transformation, tillgängliggörande och i allmänhet all annan form av utnyttjande, oavsett om det är för kommersiella ändamål eller inte, av webbplatsen eller innehållet, utan föregående tillstånd från QR-Kode.no, är uttryckligen förbjudet.

Det är uttryckligen förbjudet att radera identifierande data från QR-Kode.no som ägare till immateriella och industriella rättigheter på webbplatsen eller innehållet.

13. Ansvar och garantier

Användaren måste använda webbplatsen och innehållet i enlighet med bestämmelserna i dessa användarvillkor, tillämplig lag och god tro.

All användning av webbplatsen eller innehållet som strider mot dessa allmänna Villkor, lagen eller god tro är uttryckligen förbjudet, oavsett om sådan användning har ett ekonomiskt syfte eller inte.

Användaren kommer att vara ansvarig för alla skador eller förluster som QR-Kode.no eller tredje part lider av som ett resultat av någon direkt eller indirekt användning som användaren gör av webbplatsen eller innehållet som strider mot dessa villkor, lagen, moral, allmän ordning eller god tro.

14. Länkar

Webbplatser, plattformar, forum, chattar, bloggar eller externa sociala nätverk som länkar eller länkar till webbplatsen måste tydligt informera om att de inte är auktoriserade eller övervakade av QR-Kode.no och att nämnda länk eller länk inte innebär, föreslå eller antyda en koppling eller samarbete av något slag mellan QR-Kode.no och de webbplatser, plattformar, forum, chattar, bloggar eller externa sociala nätverk som länkar eller länkar till webbplatsen.

15. Styre

Som anges i sekretesspolicyn, åtar sig QR-Kode.no att använda användaruppgifter, respektera deras konfidentialitet och använda dem i enlighet med syftet med behandlingen, samt att uppfylla sin skyldighet att lagra dem och anpassa alla åtgärder för att undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter.

16. Varaktighet och ändringar av användarvillkoren

Dessa användarvillkor kommer att vara i kraft så länge de är utsatta för användare, så att så snart de helt eller delvis ändras eller uppdateras, kommer dessa användarvillkor att upphöra att gälla och de nya villkoren för Användningen kommer att vara den som kommer att styra användningen av webbplatsen.

17. Allmänt

Under inga omständigheter och under inga omständigheter får QR-Kode.nos underlåtenhet att utöva dina rättigheter tolkas som ett avstående från dem.

18. Kundtjänst

För alla förtydliganden, incidenter eller anspråk kan du kontakta oss via:

ISHOP AS (Avd. QR-Kode.no)
Langgata 18
4306 Sandnes
Norge

E-post: hei@qr-kode.no

Testa vår QR-kodgenerator gratis idag

Tusentals användare och företag runt om i Sverige har redan börjat skapa fantastiska QR-koder. Är du redo?