Integritetspolicy & cookies

Vi värdesätter din integritet och den här sidan är utformad för att ge dig tydlig inblick i hur vi hanterar dina personuppgifter och använder cookies.

Vi är dedikerade till att skydda dina data och se till att din upplevelse på vår webbplats är säker och i enlighet med tillämpliga sekretesspolicyer. Läs vidare för att lära dig mer om vår integritets- och cookiepolicy och praxis.

Senast uppdaterad: 10.01.2024

1. Ansvarig part och beskrivning

1.1. Ansvarig part

Den person som är ansvarig för behandlingen på denna webbplats är ISHOP AS (Avd. QR-Kode.no) (nedan QR-Kode.no eller Tjänsten), med adressen Langgata 18, 4306 Sandnes, Norge.

1.2. Beskrivning

Godkännande av QR-Kode.nos integritetspolicy (hädanefter "Sekretesspolicy"), är ett nödvändigt villkor för användningen av vår webbplats och tjänst (nedan kallad "Tjänsten").

Denna sekretesspolicy reglerar insamling, bearbetning och användning av din personliga och icke-personliga information som användare av QR-Kode.no, från och med det datum som visas i rubriken.

För att behandla dina personuppgifter följer QR-Kode.no tillämplig lokal och europeisk lagstiftning samt dess tillämpningsföreskrifter.

Information som samlats in

Åtkomst till vår webbplats kan göras utan att du behöver lämna någon information, men för att registrera dig och/eller bli medlem av QR-Kode.no, du kommer att behöva förse oss med vissa personuppgifter. Informationen (personlig eller icke-personlig) som samlas in av tjänsten kan variera beroende på det.

Den personliga och icke-personliga information som samlas in av Tjänsten kommer till oss på tre sätt: 1) den som samlas in automatiskt 2) den som du lämnar till oss frivilligt och 3) den som tillhandahålls av tredje part.

2. Information som samlats in

Denna information kommer att bestå av:

Det som samlas in genom cookies eller liknande mekanismer som lagras på din enhet, alltid med ditt samtycke eller i enlighet med andra juridiska skäl.

IP-adressen från vilken anslutningen görs, typen av enhet som används och dess egenskaper, operativsystemversion, webbläsartyp, språk, datum, land, tidpunkt för begäran, webbadressen du kommer från, webbadressen du gå till eller det mobilnät som används, bland annat.

Använd data för tjänsten och eventuella fel som upptäcks under användning

Dessutom använder QR-Kode.no Google Analytics, en analystjänst som tillhandahålls av Google, LLC. baserad i USA med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043.

För tillhandahållandet av dessa tjänster använder de cookies som samlar in information, inklusive användarens IP-adress, som kommer att överföras, bearbetas och lagras av Google enligt de villkor som anges på webben www.google.com Detta inkluderar eventuell överföring av nämnda information till tredje part för juridiska krav eller när nämnda tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

Du kan i alla fall inaktivera Google Analytics-cookies härifrån.

2.2. Den du tillhandahåller frivilligt

Denna information kommer att bestå av:

All data är obligatorisk.

Den som QR-Kode.no kräver för att slutföra din onlineregistrering: bland annat namn och efternamn, adress och e-post.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Den

Informationen, personlig eller inte, för att slutföra avtalet för tjänsten, såsom din e-postadress och ditt kredit- eller betalkortsnummer.

Den information, personlig eller inte, som meddelanden som skickas via kontakt- eller opinionskanalerna som är etablerade i Tjänsten kan innehålla, såsom ditt namn och din e-postadress.

2.3. Informationen som tillhandahålls av tredje part

Denna information kommer att bestå av:

Det som tillhandahålls av betalningssystem eller kreditkortsprocessorer, till exempel tidpunkten för köpet eller beloppet.

3. Rättigheter och syften

Vi informerar dig om att det är frivilligt att fylla i formulären. Men om du inte fyller i de obligatoriska fälten kommer användningen av vissa funktioner i Tjänsten inte att vara möjlig eller begränsas.

De personuppgifter du ger oss kommer att föras in och behandlas i registret över bearbetningsaktiviteter av QR-Kode.no för att kunna hantera dina förfrågningar, leverera den efterfrågade tjänsten och hålla dig informerad om ärenden som rör företagets verksamhet och dess tjänster.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning och portabilitet av dina personuppgifter via e-post adresserad till: hei@qr-kode.no eller postadressen: ISHOP AS (Avd. QR-Kode.no), Langgata 18, 4306 Sandnes, Norge

I båda fallen måste du identifiera dig med ditt namn och efternamn, samt en kopia av ditt körkort eller annan identifiering, om så krävs.

Om du har gett ditt samtycke för ett specifikt ändamål har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserad på samtycket före återkallelsen.

Om du är inte är nöjd med behandlingen kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter uppmanar vi dig att skicka ett e-postmeddelande till oss på hei@qr-kode.no

Om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att klaga direkt till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land. I Norge är detta Datatilsynet

Ålder

I förhållande till användningen av onlinetjänsten intygar du att du är myndig och att du har den rättsliga kapacitet som krävs för att vara bunden av detta avtal och att använda webbplatsen i enlighet med dess villkor, som du förstå och bekräfta till fullo.

Du bekräftar att du är myndig för att ingå bindande juridiska förpliktelser enligt tillämplig lag. Du förstår att om det fastställs att du har lämnat falsk information kan alla dina användarrättigheter upphävas utan föregående meddelande.

Du bekräftar att du är myndig för att ingå bindande juridiska skyldigheter.

Barns sekretess

Våra tjänster är inte riktade till barn under 18 år. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort denna information så snart som möjligt.

Om föräldrar eller vårdnadshavare till ett barn under 18 år.

Om föräldrar eller vårdnadshavare blir medvetna om att deras barn har försett oss med personuppgifter utan deras samtycke, ska de kontakta oss på hei@qr-kode.no

Säkerhetsåtgärder

I enlighet med vad som föreskrivs i gällande regelverk har QR-Kode.no vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs vid behandling av personuppgifter.

Vi har också implementerat mekanismer för att förhindra obehörig åtkomst, stöld och olagliga ändringar och förlust av data.

Konfidentialitet

QR-Kode.no har åtagit sig att bevara användarnas konfidentialitet och se till att deras personuppgifter förblir privata. Vi delar inte personlig information utan användarens uttryckliga samtycke, förutom där det krävs enligt lag.

4. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till nya juridiska krav eller branschpraxis. I sådana fall kommer vi att meddela på denna sida ändringarna som gjorts med rimligt varsel innan implementering.

Kontakta

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på:

ISHOP AS (Avd. QR-Kode.no)
Langgata 18
4306 Sandnes
Norge

E-post: hei@qr-kode.no

Testa vår QR-kodgenerator gratis idag

Tusentals användare och företag runt om i Sverige har redan börjat skapa fantastiska QR-koder. Är du redo?