API-dokumentation

Detta är dokumentationen för de tillgängliga API-slutpunkterna, som är byggda kring REST-arkitekturen. Alla API-slutpunkter kommer att returnera ett JSON-svar med de standard HTTP-responskoderna och behöver en Bearer-autentisering via en API-nyckel

Autentisering

Alla API-slutpunkter kräver en API-nyckel som skickas med Bearer Authentication-metoden

curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Användare
Länkar
Länkstatistik
Projekt
Pixlar
Startsidor
QR-koder
Signaturer
Data
Anpassade domäner
Lag
Teammedlemmar
Lagmedlem
Betalningar
Loggar