Data

GET https://qr-kode.no/api/data/
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/data/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametrar Detaljer Beskrivning
page Valfri Heltal Sidnumret som du vill ha resultat från. Standardinställningen är 1
results_per_page Valfri Heltal Hur många resultat vill du ha per sida. Tillåtna värden är: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standard är 25.
{ "data": [ { "id": 1, "biolink_block_id": 1, "link_id": 1, "project_id": 1, "type": "mail", "data": { "email": "email@example.com", "name": "John doe" }, "datetime": "2021-09-17 20:56:23" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://qr-kode.no/api/data?&page=1", "last": "https://qr-kode.no/api/data?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://qr-kode.no/api/data?&page=1" } }
GET https://qr-kode.no/api/data/{datum_id}
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/data/{datum_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "biolink_block_id": 1, "link_id": 1, "project_id": 1, "type": "mail", "data": { "email": "email@example.com", "name": "John doe" }, "datetime": "2021-09-17 20:56:23" } }
DELETE https://qr-kode.no/api/data/{datum_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qr-kode.no/api/data/{datum_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \