QR-koder

GET https://qr-kode.no/api/qr-codes/
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/qr-codes/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametrar Detaljer Beskrivning
page Valfri Heltal Sidnumret som du vill ha resultat från. Standardinställningen är 1
results_per_page Valfri Heltal Hur många resultat vill du ha per sida. Tillåtna värden är: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standard är 25.
{ "data": [ { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://qr-kode.no/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://qr-kode.no/api/qr-codes?&page=1", "last": "https://qr-kode.no/api/qr-codes?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://qr-kode.no/api/qr-codes?&page=1" } }
GET https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "type": "url", "name": "Example name", "qr_code": "https://qr-kode.no/uploads/qr_code/example.svg", "qr_code_logo": null, "qr_code_background": null, "settings": { "foreground_type": "color", "foreground_color": "#000000", "background_color": "#ffffff", "custom_eyes_color": false, "qr_code_logo_size": 25, "size": 500, "margin": 0, "ecc": "L", "url": "https://example.com" ... }, "embedded_data": "https://example.com", "last_datetime": "2021-10-31 09:47:25", "datetime": "2021-10-29 16:32:25" } }
POST https://qr-kode.no/api/qr-codes
Parametrar Detaljer Beskrivning
project_id Valfri Heltal -
name Krävs Sträng -
type Krävs Sträng Tillåtna värden: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
is_bulk Valfri Boolesk Available when: type = text
style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type Valfri Sträng Tillåtna värden: color, gradient
foreground_color Valfri Sträng Available when: foreground_type = color
foreground_gradient_style Valfri Sträng Tillåtna värden: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one Valfri Sträng Available when: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two Valfri Sträng Available when: foreground_type = gradient
background_color Valfri Sträng
background_color_transparency Valfri Heltal
custom_eyes_color Valfri Boolesk
eyes_inner_color Valfri Sträng Available when: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color Valfri Sträng Available when: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo Valfri Fil -
qr_code_logo_size Valfri Heltal 5-35
qr_code_background Valfri Fil -
qr_code_background_transparency Valfri Heltal 0-100
qr_code_foreground Valfri Fil -
qr_code_foreground_transparency Valfri Heltal 0-100
frame Valfri Sträng Tillåtna värden: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text Valfri Sträng
frame_text_size Valfri Heltal -5 - 5
frame_text_font Valfri Sträng Tillåtna värden: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors Valfri Boolesk
frame_color Valfri Sträng Available when: frame_custom_colors = 1
frame_text_color Valfri Sträng Available when: frame_custom_colors = 1
size Valfri Heltal 50-2000
margin Valfri Heltal 0-25
ecc Valfri Sträng Tillåtna värden: L, M, Q, H
text Valfri Sträng Available when: type = text
url Valfri Sträng Available when: type = url
phone Valfri Sträng Available when: type = phone
sms Valfri Sträng Available when: type = sms
sms_body Valfri Sträng Available when: type = sms
email Valfri Sträng Available when: type = email
whatsapp Valfri Sträng Available when: type = whatsapp
whatsapp_body Valfri Sträng Available when: type = whatsapp
facetime Valfri Sträng Available when: type = facetime
location
location_latitude Valfri Flytta Available when: type = location
location_longitude Valfri Flytta Available when: type = location
wifi
wifi_ssid Valfri Sträng Available when: type = wifi
wifi_encryption Valfri Sträng Tillåtna värden: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password Valfri Sträng Available when: type = wifi
wifi_is_hidden Valfri Boolesk Available when: type = wifi
event Valfri Sträng Available when: type = event
event_location Valfri Sträng Available when: type = event
event_url Valfri Sträng Available when: type = event
event_note Valfri Sträng Available when: type = event
event_timezone Valfri Sträng Available when: type = event
event_start_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_end_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_first_alert_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_second_alert_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
crypto
crypto_coin Valfri Sträng Available when: type = crypto
crypto_address Valfri Sträng Available when: type = crypto
crypto_amount Valfri Sträng Available when: type = crypto
vcard
vcard_first_name Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_last_name Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_company Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_email Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_url Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_job_title Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_birthday Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_street Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_city Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_zip Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_region Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_country Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_note Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_social_label[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_social_value[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
paypal
paypal_type Valfri Sträng Tillåtna värden: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_title Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_currency Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_price Valfri Flytta Available when: type = paypal
paypal_thank_you_url Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_cancel_url Valfri Sträng Available when: type = paypal
upi
upi_payee_id Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_payee_name Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_currency Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_amount Valfri Flytta Available when: type = upi
upi_transaction_id Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_transaction_note Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_transaction_reference Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_thank_you_url Valfri Sträng Available when: type = upi
epc
epc_iban Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_payee_name Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_currency Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_amount Valfri Flytta Available when: type = epc
epc_bic Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_remittance_reference Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_remittance_text Valfri Sträng Available when: type = epc
information Valfri Sträng Available when: type = epc
pix
pix_payee_key Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_payee_name Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_currency Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_amount Valfri Flytta Available when: type = pix
pix_city Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_transaction_id Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_description Valfri Sträng Available when: type = pix
Parametrar Detaljer Beskrivning
curl --request POST \
--url 'https://qr-kode.no/api/qr-codes' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=New York' \
--form 'type=text' \
--form 'text=Hello!' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}
Parametrar Detaljer Beskrivning
project_id Valfri Sträng -
name Valfri Sträng -
type Valfri Sträng Tillåtna värden: text, url, phone, sms, email, whatsapp, facetime, location, wifi, event, vcard, crypto, paypal, upi, epc, pix
style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, dot, round, diamond, heart
inner_eye_style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, dot, rounded, diamond, flower, leaf
outer_eye_style Valfri Sträng Tillåtna värden: square, circle, rounded, flower, leaf
foreground_type Valfri Sträng Tillåtna värden: color, gradient
foreground_color Valfri Sträng Available when: foreground_type = color
foreground_gradient_style Valfri Sträng Tillåtna värden: vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal, radial
foreground_gradient_one Valfri Sträng Available when: foreground_type = gradient
foreground_gradient_two Valfri Sträng Available when: foreground_type = gradient
background_color Valfri Sträng
background_color_transparency Valfri Heltal 0 - 100
custom_eyes_color Valfri Boolesk
eyes_inner_color Valfri Sträng Available when: custom_eyes_color = 1
eyes_outer_color Valfri Sträng Available when: custom_eyes_color = 1
qr_code_logo Valfri Fil -
qr_code_logo_size Valfri Heltal 5-35
qr_code_background Valfri Fil -
qr_code_background_transparency Valfri Heltal 0-100
qr_code_foreground Valfri Fil -
qr_code_foreground_transparency Valfri Heltal 0-100
frame Valfri Sträng Tillåtna värden: round_bottom_text, round_top_text, tooltip_bottom_text, tooltip_top_text, ribbon_bottom_text, ribbon_top_text, tooltip_snap_top_text, tooltip_snap_bottom_text
frame_text Valfri Sträng
frame_text_size Valfri Heltal -5 -> 5
frame_text_font Valfri Sträng Tillåtna värden: times_new_roman, georgia, courier, arial, helvetica, verdana, tahoma, trebuchet_ms, courier_new, lucida_console, monaco, comic_sans_ms, impact
frame_custom_colors Valfri Boolesk
frame_color Valfri Sträng Available when: frame_custom_colors = 1
frame_text_color Valfri Sträng Available when: frame_custom_colors = 1
size Valfri Heltal 50-2000
margin Valfri Heltal 0-25
ecc Valfri Sträng Tillåtna värden: L, M, Q, H
text Valfri Sträng Available when: type = text
url Valfri Sträng Available when: type = url
phone Valfri Sträng Available when: type = phone
sms Valfri Sträng Available when: type = sms
sms_body Valfri Sträng Available when: type = sms
email Valfri Sträng Available when: type = email
whatsapp Valfri Sträng Available when: type = whatsapp
whatsapp_body Valfri Sträng Available when: type = whatsapp
facetime Valfri Sträng Available when: type = facetime
location
location_latitude Valfri Flytta Available when: type = location
location_longitude Valfri Flytta Available when: type = location
wifi
wifi_ssid Valfri Sträng Available when: type = wifi
wifi_encryption Valfri Sträng Tillåtna värden: nopass, WEP, WPA/WPA2, H (type=wifi)
wifi_password Valfri Sträng Available when: type = wifi
wifi_is_hidden Valfri Boolesk Available when: type = wifi
event Valfri Sträng Available when: type = event
event_location Valfri Sträng Available when: type = event
event_url Valfri Sträng Available when: type = event
event_note Valfri Sträng Available when: type = event
event_timezone Valfri Sträng Available when: type = event
event_start_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_end_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_first_alert_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
event_second_alert_datetime Valfri Sträng Available when: type = event
crypto
crypto_coin Valfri Sträng Available when: type = crypto
crypto_address Valfri Sträng Available when: type = crypto
crypto_amount Valfri Sträng Available when: type = crypto
vcard
vcard_first_name Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_last_name Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_company Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_phone_number_label[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_phone_number_value[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_email Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_url Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_job_title Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_birthday Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_street Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_city Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_zip Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_region Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_country Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_note Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_social_label[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
vcard_social_value[index] Valfri Sträng Available when: type = vcard
paypal
paypal_type Valfri Sträng Tillåtna värden: buy_now, add_to_cart, donation (type=paypal)
paypal_email Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_title Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_currency Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_price Valfri Flytta Available when: type = paypal
paypal_thank_you_url Valfri Sträng Available when: type = paypal
paypal_cancel_url Valfri Sträng Available when: type = paypal
upi
upi_payee_id Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_payee_name Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_currency Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_amount Valfri Flytta Available when: type = upi
upi_transaction_id Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_transaction_note Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_transaction_reference Valfri Sträng Available when: type = upi
upi_thank_you_url Valfri Sträng Available when: type = upi
epc
epc_iban Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_payee_name Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_currency Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_amount Valfri Flytta Available when: type = epc
epc_bic Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_remittance_reference Valfri Sträng Available when: type = epc
epc_remittance_text Valfri Sträng Available when: type = epc
information Valfri Sträng Available when: type = epc
pix
pix_payee_key Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_payee_name Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_currency Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_amount Valfri Flytta Available when: type = pix
pix_city Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_transaction_id Valfri Sträng Available when: type = pix
pix_description Valfri Sträng Available when: type = pix
curl --request POST \
--url 'https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Las Vegas' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qr-kode.no/api/qr-codes/{qr_code_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \