Signaturer

GET https://qr-kode.no/api/signatures/
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/signatures/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametrar Detaljer Beskrivning
page Valfri Heltal Sidnumret som du vill ha resultat från. Standardinställningen är 1
results_per_page Valfri Heltal Hur många resultat vill du ha per sida. Tillåtna värden är: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standard är 25.
{ "data": [ { "id": 1, "project_id": 0, "name": "Jane Doe", "template": "mars", "settings": { "direction": "ltr", "is_removed_branding": true, "image_url": "", "sign_off": "Regards,", "full_name": "Jane Doe", "job_title": "CEO", "department": "Head of department", "company": "Example Company LTD", "email": "hello@micu.com", "website_url": "https:\/\/micupharma.com\/", "address": "Example Street, nr. 18", "address_url": "", "phone_number": "", "whatsapp": "", "facebook_messenger": "", "telegram": "", "disclaimer": "", "font_family": "arial", "font_size": 14, "width": 500, "image_width": 50, "socials_width": 20, "socials_padding": 10, "separator_size": 0, "theme_color": "#000000", "full_name_color": "#000000", "text_color": "#000000", "link_color": "#000000", "facebook": "micu", "twitter": "micu", "instagram": "micu", "youtube": "micu", "tiktok": "", "spotify": "", "pinterest": "", "linkedin": "", "snapchat": "", "twitch": "", "discord": "", "github": "", "reddit": "" }, "last_datetime": "2023-01-22 15:49:06", "datetime": "2023-01-17 20:38:51" } ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://qr-kode.no/api/signatures?&page=1", "last": "https://qr-kode.no/api/signatures?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://qr-kode.no/api/signatures?&page=1" } }
GET https://qr-kode.no/api/signatures/{signature_id}
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/signatures/{signature_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "project_id": 0, "name": "Jane Doe", "template": "mars", "settings": { "direction": "ltr", "is_removed_branding": true, "image_url": "", "sign_off": "Regards,", "full_name": "Jane Doe", "job_title": "CEO", "department": "Head of department", "company": "Example Company LTD", "email": "hello@micu.com", "website_url": "https:\/\/micupharma.com\/", "address": "Example Street, nr. 18", "address_url": "", "phone_number": "", "whatsapp": "", "facebook_messenger": "", "telegram": "", "disclaimer": "", "font_family": "arial", "font_size": 14, "width": 500, "image_width": 50, "socials_width": 20, "socials_padding": 10, "separator_size": 0, "theme_color": "#000000", "full_name_color": "#000000", "text_color": "#000000", "link_color": "#000000", "facebook": "micu", "twitter": "micu", "instagram": "micu", "youtube": "micu", "tiktok": "", "spotify": "", "pinterest": "", "linkedin": "", "snapchat": "", "twitch": "", "discord": "", "github": "", "reddit": "" }, "last_datetime": "2023-01-22 15:49:06", "datetime": "2023-01-17 20:38:51" } }
DELETE https://qr-kode.no/api/signatures/{signature_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qr-kode.no/api/signatures/{signature_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \