Startsidor

GET https://qr-kode.no/api/splash-pages/
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/splash-pages/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
Parametrar Detaljer Beskrivning
page Valfri Heltal Sidnumret som du vill ha resultat från. Standardinställningen är 1
results_per_page Valfri Heltal Hur många resultat vill du ha per sida. Tillåtna värden är: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. Standard är 25.
{ "data": [ { "id": 1, "name": "Development", "color": "#0e23cc", "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37", "datetime": "2021-02-04 17:51:07" }, ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://qr-kode.no/api/projects?&page=1", "last": "https://qr-kode.no/api/projects?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://qr-kode.no/api/projects?&page=1" } }
GET https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "name": "Development", "color": "#0e23cc", "last_datetime": "2021-03-14 21:22:37", "datetime": "2021-02-04 17:51:07" } }
POST https://qr-kode.no/api/projects
Parametrar Detaljer Beskrivning
name Krävs Sträng -
title Valfri Sträng -
logo Valfri Fil -
description Valfri Sträng -
secondary_button_name Valfri Sträng -
secondary_button_url Valfri Sträng -
custom_css Valfri Sträng -
custom_js Valfri Sträng -
ads_header Valfri Sträng -
ads_footer Valfri Sträng -
link_unlock_seconds Valfri Heltal -
auto_redirect Valfri Boolesk -
curl --request POST \
--url 'https://qr-kode.no/api/projects' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Sample splash page' \
--form 'title=Custom splash page title' \
--form 'description=Custom splash page description' \
{ "data": { "id": 1 } }
POST https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}
Parametrar Detaljer Beskrivning
name Valfri Sträng -
title Valfri Sträng -
logo Valfri Fil -
description Valfri Sträng -
secondary_button_name Valfri Sträng -
secondary_button_url Valfri Sträng -
custom_css Valfri Sträng -
custom_js Valfri Sträng -
ads_header Valfri Sträng -
ads_footer Valfri Sträng -
link_unlock_seconds Valfri Heltal -
auto_redirect Valfri Boolesk -
curl --request POST \
--url 'https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Sample splash page' \
--form 'title=Custom splash page title' \
--form 'description=Custom splash page description' \
{ "data": { "id": 1 } }
DELETE https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://qr-kode.no/api/splash-pages/{splash_page_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \