Länkstatistik

GET https://qr-kode.no/api/statistics/{link_id}
Parametrar Detaljer Beskrivning
start_date Krävs Startdatum i Y-m-d format
end_date Krävs Slutdatum i Y-m-d format
type Valfri Typ av data som ska returneras. Tillåtna värden är: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Standardinställningen är overview
country_code Valfri Parametern är endast tillgänglig för typen city_name
utm_source Valfri Parametern är endast tillgänglig för utm_medium och utm_campaign typen.
utm_medium Valfri Parametern är endast tillgänglig för utm_campaign typen
curl --request GET \
--url 'https://qr-kode.no/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": [ { "pageviews": 20, "visitors": 5, "formatted_date": "2021-01" }, { "pageviews": 35, "visitors": 10, "formatted_date": "2021-02" }, { "pageviews": 50, "visitors": 25, "formatted_date": "2021-03" } ] }